27. oktober 2018

Kl. 10 - 12: Gågadearrangement om kollektiv trafik med PS

15. november 2018

Kl. 19: Medlemsmøde

6. december 2018

Kl. 19: Julefrokost.