Generalforsamling den 23. april 2019

Bestyrelsen blev genvalgt og alle punkter blev behandlet og vedtaget i den sædvanlige positive ånd.

 

Lad ham dø på scenen

Der skal ikke herske tvivl om, at Miljø- og Velfærdslisten tager stærk afstand til racisme og andre hadtiltag.

Når partilederen for det stærkt højreradikale parti "Stram Kurs" Rasmus Paludan kommer til Fredericia søndag den 16., ser vi derfor på hans tiltag med afsky.

Belært af erfaringer i byen er det bedste efter vores opfattelse, at alle fornuftige mennesker holder sig væk, ligesom det skete på Nørrebro den 18. august.

Denne personage og hans ideer skal ikke have reklame. Selv partiet "Ny Borgerlige" anså ham for at være mere radikal end tilladeligt og sagde fra over for ham.

Denne ubehagelige person går i høj grad efter børn, så hold jeres egne væk fra ham.

Bente Viskum

bestyrelsesmedlem

og

Jørn Henner

formand

Høringssvar til borgmesterens budgetforslag

Miljø- og Velfærdslisten har følgende høringssvar til budgettet:

 

1. I stedet for at skulle ofre store beløb på indretningen af parkeringspladser på dyre grunde, vil det være både miljømæssigt og økonomisk mere fornuftigt at indrette parkeringspladserne rundt om byen og samtidig indføre stærkt forbedret kollektiv trafik ind til og fra centrum.

 

2. Vi ser positivt på, at borgmesterens forslag sletter skolernes gæld på 20 mil. kr.; men vi opfordrer til, at skolernes budget bliver tilført et beløb, der dækker udgiften til børn placeret i dyre tilbud uden for kommunen, da den nuværende gæld er opstået ved at skulle betale herfor.

 

3. Vi opfordrer alle partier i byrådet til at påvirke KL. og regeringen, så de ikke fremover hindrer kommunen i at bruge midler, der reelt er til rådighed for velfærden.

 

Miljø- og Velfærdslisten.

Frihedstanke fra formanden.

4. maj: Kæmp for frihed. Kæmp for reelt demokrati. Kæmp mod dem, der skriver noget lignende for at få personlig vinding. Kæmp for ærlighed på alle planer.

1. maj tale 2018

Jørn Henner på scenen til LO's 1. majfest

 

Tak for indbydelsen fra LO til, at jeg som formand for byens rødeste parti – Miljø- og Velfærdslisten – kan holde en tale her på årets vigtigste festdag: 1. maj.

 

Det væsentligste for såvel fagbevægelsen som for mig og det parti, jeg repræsenterer, er solidariteten.

 

Derfor har det været dejligt under forhandlingerne om overenskomster på det offentlige område at være vidne til det store sammenhold mellem de forskellige faggrupper på pladser og veje.

 

Så ville det selvfølgelig også have været rart, hvis solidariteten mellem forhandlerne havde varet længe nok til, at alle grupper var kommet i mål med opfyldelsen af en rimelig del af deres krav.

 

Et andet skridt på vejen mod øget solidaritet har været vedtagelsen om at sammenlægge de to store hovedorganisationer LO og FTF.

 

Sammenhold gør stærk.

 

Solidariteten skal selvfølgelig findes mellem alle lønarbejdere; men det er også vigtigt at huske at medtage folk på overførselsindkomster, og personer og grupper der på en eller anden måde er skubbet ud eller marginaliserede.

 

Den internationale solidaritet er vigtig, og i den sammenhæng må vi ikke glemme vore forpligtelser over for den store gruppe af flygtninge og fordrevne i verden.

 

Gode resultater opnås ved, at der lyttes til folk på gulvet. Det er nødvendigt at tingene kommer nedefra og op og ikke omvendt, hvis de gode resultater skal opnås med opbakning.

 

Lighed er en forudsætning for et godt samfund uden udbytning, og vi må sikre os i denne kamp, at der ikke opstår nye eliter, der giver sig selv privilegier på andres bekostning.

 

Det er uhyre vigtigt, at vi kan stole på dem, vi vælger.

 

Jeg blev i den sammenhæng meget glad sidste år, da byrådet enstemmigt vedtog ikke at sætte egne lønninger op men lade pengene gå til velfærd.

 

Min skuffelse blev derfor stor, da jeg fandt ud af, at det bare var valgflæsk, da et nyt byråd med rødt flertal lige så enigt som første handling ændrede beslutningen og gav sig selv en væsentlig lønforhøjelse.

 

Nu er jeg helt klar over, at forsvaret vil være, at der er bevilliget penge hertil fra centralt hold, men jeg må sige, at bevillingen blot er en del af bloktilskuddet, så pengene kunne sagtens være forblevet i brug på velfærdsområdet.

 

Et sådant vælgerbedrag ville Miljø- og Velfærdslisten aldrig have stemt for.

 

Navnet på vores parti - Miljø- og Velfærdslisten – viser, at vi går på to ben. Forholdet vedrørende velfærds, løn og øvrige arbejdsforhold er centrale, men lige så vigtigt er det at forsvare og forbedre miljøet, så vi kan leve et sundt liv i pagt med naturen til gavn for os selv og kommende generationer.

 

Her kan vi glæde os over, at bo i en kommune, hvor fremsynede politikere har sørget for, at vi er forgangskommune på genbrugsområdet ligesom vores bybusser kører på rimeligt miljøneutrale brændstoffer.

 

Så her er en ros til vore politikere og os selv for at bakke op på plads.

 

Selvom vi har fået de mest forurenende firmaer ud af bymidten, er der stadig meget at arbejde med.

 

F.eks. ved forbedring af de offentlige transportmuligheder og udbygning af cykelstinettet, så vi har mulighed for på rimelige vilkår at blive transporteret uden brug af privatbiler - og dermed får begrænset forureningen fra motorkøretøjer.

 

Lad også Fredericia blive foregangskommune for indførelse af vedvarende energi både i boliger og kommunale bygninger.

 

Lad os sikre, at kommunen bruger bæredygtige produkter på alle måder.

 

Lad os vise solidaritet med naturen, vores efterkommere og hinanden. Lad os tage magten over vores liv og arbejde.

 

Rød front for lighed, broderskab samt ægte demokrati og imod kapitalistisk og anden udbytning.

 

Et system, hvor alle er lige for loven og ingen unddrager sig ansvaret for fællesskabet og samfundet.

 

Fortsat god 1. maj fest.

 

1. maj.

Formanden for Miljø- og Velfærdslisten

Jørn Henner holder tale ved LO's 1. maj arrangement kl. ca. 14 ved Tøjhuset.

Manglende tjenestetidsaftale

Jørn Henner har meldt dette ud

Nu må det såkaldte røde flertal i Fredericia Byråd vise deres værd og solidariske indstilling ved at vise lærerne den tillid, de har ret til.

Indgå en egentlig lokal tjenestetidsaftale i stedet for en hensigtserklæring. Det kan også være med til at sikre, at Fredericia kan tiltrække uddannet personale

OK18

Det er "fanme uhyggeligt", at vi i det daglige kører på nødberedskab på bl.a. SOSU området.
Hvornår indser de regeringsbærende partier i DK, at det offentlige serviceniveau er betingelsen for, at erhvervslivet samt velfærdsdanmark kan klare sig?

Læserbrev om ghettoplanen

 

Den indre Svinehund.

 

Den indre svinehund lægges for øjeblikket til grund for mange politiske tiltag imod indvandring og imod ligeværd. De fleste partier står nærmet i kø for at være de værste.

 

Et tydeligt resultat af tankegangen ses i regeringens såkaldte ghettoudspil.

 

De almennyttige boliger står for skud, da de trues med delvis privatisering og tvangsnedrivning af gode boliger, som folk har råd til at bo i. Desuden skal deres landsbyggefond levere de 12 mia., som skal finansiere en tåbelig plan. Det er tyveri, som burde give dobbeltstraf.

 

Borgere af anden etnisk herkomst samt borgere i de lavere sociale lag skal ifølge planen hindres i at få en bolig, der ikke giver private profit.

 

Dobbeltstrafzoner skal ramme de områder, hvor en del af ovennævnte grupper bor, så der ikke mere er lighed for loven.

 

Det vil ikke medføre mindre kriminalitet, men højest flytte noget af den til andre områder.

 

Lige så utroligt er det, at liberale partier går ind for mere overvågning af landets beboere ved samkøring af registre, der indeholder oplysninger, som nogle har givet i fortrolighed for at få hjælp til løsning af egne problemer.

 

En del ydelser kan som straf sænkes. Det løser ikke problemerne at gøre folk – herunder børnefamilier – fattigere.

 

I stedet skulle regeringen støtte kommunerne med større bloktilskud, så de får en mulighed for at løse problemerne på positiv måde.

 

Pengene kan komme fra sikring imod skatteunddragelse og evt. fra højere topskat.

 

I stedet for tvang over for berørte familier har vi brug for positivt samarbejde om, hvor og hvornår børnene skal i institution. Samarbejde i stedet for grøftegravning.

 

Stopprøver i skolerne er tåbelige. Brug i stedet midlerne på undervisere, som kan være med til at løse eventuelle problemer.

 

Landets topstyrende regering har efter min mening ikke deres hjerne at ”døwe” med. De tænker ikke på befolkningens bedste men blot på, hvad der kan give stemmer.

 

Mod tåber kæmper selv Guderne forgæves, så vi andre må gøre noget for at slippe af med dem.

 

Jørn Henner
fmd. Miljø- og Velfærdslisten

 

Læserbrev om kønnenes ligestilling

 

Om kønnenes ligestilling.

 

Med henvisning til artiklen i FD 24. juli 2017 om krisecenteret for mænd i Fredericia og Miljø – og Velfærdslistens politik vedrørende kønnenes ligestilling har vi følgende synspunkter.

 

Nu er der igen fokus på mænd og kvinder i krise. Kriser, der især omfatter fysisk – og psykisk vold, er ifølge skrevne – og visuelle medier igen stigende. Vi må desværre stadig konstatere, at behandlingen af mænd i kriser fra det offentliges side står meget i skyggen af behandlingen af kvinder i krise. Begge køn har krav på ligeværdig hjælp på krisecentre. Vi ønsker forstærket indsats fra Fredericia Kommune, således at krisecenteret for mænd udbygges og ligestilles budgetmæssigt med krisecenteret for kvinder.

 

Begge krisecentre bør udvides på grund af stigende behov.

 

Med venlig hilsen
På vegne af Miljø – og Velfærdslisten i Fredericia
og
Bodil Borch

 

 

 

Nu er det på høje tid, at de offentlige arbejdsgivere viser, at de sætter pris på de ansattes indsats.

Giv dem ordentlig løn og arbejdsforhold i stedet for konflikt.

De offentligt ansattes indsats er værd at give noget for.

Lighed for retten?

Er dette hvad regeringen mener om retssikkerhed og ligeret i Danmark?

Det er en uhyggelig tankegang.

"Regeringen: Kriminalitet i ghettoer skal straffes dobbelt ...så hårdt

Et nyt udspil skal gøre op med parallelsamfundene i danske ghettoer.

- Det skal være trygt at opholde sig alle steder i Danmark. Vi skal ikke have særlige områder, hvor det er betydeligt mere utrygt end i andre områder. Dér har vi en udfordring med vores parallelsamfund, siger justitsminister Søren Pape Poulsen.

Hvis du bliver taget for indbrud, hashsalg eller hærværk i udvalgte bydele i landets ghettoer, så skal du i fremtiden kunne straffes dobbelt så hårdt.

Sådan lyder et af punkterne i regeringens kommende ghettoudspil, der bliver præsenteret torsdag, skriver Berlingske.

Ifølge justitsminister Søren Pape Poulsen (K) skal den strammede lovgivning i udvalgte strafzoner være med til at sikre trygheden i fremtiden i landets udsatte boligområder.

- Det skal være trygt at opholde sig alle steder i Danmark. Vi skal ikke have særlige områder, hvor det er betydeligt mere utrygt end i andre områder. Dér har vi en udfordring med vores parallelsamfund, siger han til avisen.

Læs også: Regeringsanalyse: 28.000 familier lever i parallelsamfund

Udover strafzonerne lægger regeringen op at til at styrke politiindsatsen i udsatte boligområder, hvor der skal oprettes tre mobile politistationer.

Ligeledes vil der blive gennemført flere kontroller, og på landsplan lægges der op til, at der skal foretages 25 større politi­aktioner i områderne i 2018-2019.

Desuden mener regeringen, at politiet med en særlig indsats skal udpege personer, som er centrale i kriminaliteten i områderne.

Over for Berlingske bakker Socialdemokratiet umiddelbart op om udspillet, og retsordfører Trine Bramsen peger på, at partiet tidligere har efterspurgt mere politi i de udsatte boligområder."

Hvor blev venstrefløjen af?

 

 

 

Så er startskuddet givet til brud på valgløfter og oven i købet for egen vindings skyld.

 

I valgkampen har alle lovet at sætte velfærden øverst på dagsordenen, og de fleste partier har lovet at sidestille miljøet hermed.

 

Nu ser det efter førstebehandling af styrelsesvedtægten ud til, at alle partier går ind for at give byrådsmedlemmerne en samlet lønforhøjelse på 700.000 kr. Dette frasagde de sig ellers i valgåret.

 

For disse penge kunne der ydes meget velfærd, og miljøet kunne hjælpes godt på vej – hvilket jo også var begrundelsen for at sige nej tak i 2017.

 

Det er uhyggeligt, at byrådsmedlemmerne så hurtigt viser, at deres løfter i valgkampen ikke betyder noget som helst.

 

Endnu mere uforståeligt er det, at medlemmer af partier, der på landsplan går imod en sådan politik, forholder sig tavse og tager imod personlige lønforhøjelser i stedet for at råbe op i forsøget på at holde egen og andres løfter.

 

Miljø- og Velfærdsliste kan ikke godtage en sådan dobbelt- og løgnagtighed.

 

Vi ville helt sikkert have arbejdet for, at pengene blev brugt på kommunens indbyggere og deres behov.

 

Sæt langtidshukommelsen i gang, så det får indflydelse på stemmeafgivningen ved næste kommunalvalg, eller få dem, der repræsenterer jer, til at ændre mening inden andenbehandlingen.

 

Det her er f....... flovt for demokratiet.

 

 


Jørn Henner, presseansvarlig Miljø- og Velfærdslisten

Støtte til offentligt ansatte - herunder lærerne

 

Ligesom alle fagforeninger for offentligt ansatte støtter vi lærerne i, at de skal have en god arbejdstidsaftale.

 

Vi skal ikke have de dårlige forhold for lærerne til at ”smitte” andre i det offentlige system.

 

Samtidig skal de lavestlønnede grupper have et væsentligt lønløft.

 

Gode arbejdsforhold for offentligt ansatte er et af vores programpunkter og i modsætning til de fleste andre partier, har vi fundet en del af midlerne hertil, og samtidig har vi tænkt os holde vores løfter.

 

Kan dette kun lade sig gøre ved lokale aftaler, vil vi kæmpe for disse sammen med fagforeningerne.

 

Derfor vil vi kæmpe for at holde byrådspartierne op på de løfter stort set alle fulgte os i – under valgkampen.

 

Fredericia Dagblad den 15. december 2017

 

Fredericias nyeste parti, Miljø- og Velfærdslisten, landede langt uden for byrådet. Men det får ikke Ø-udbryderne til at give fortabt.

 

Fredericia: Miljø- & Velfærdslisten i Fredericia giver ikke op. Selvom de seks kandidater sammenlagt kun fik 84 stemmer ved kommunalvalget for nylig, har bestyrelsen besluttet at fortsætte kampen for de politiske mærkesager.

 

- Bestyrelsen har besluttet at indstille til medlemmerne, at vi fortsætter og også stiller op ved kommunalvalget i 2021, siger spidskandidat Jørn Henner, der i sidste måned fik 35 personlige stemmer.

 

Han erkender, at Liste Æ ikke tæller lokalpolitikkens største flok, men selv med få folk kan man nå langt, hvis bare det er de rigtige folk - og hvis man har de rigtige kontakter.

 

- Og så kan vi jo håbe, at der kommer flere medlemmer til i mellemtiden, siger Jørn Henner.

 

Vi har jo vores kontakter.

 

Jørn Henner

 

Fakta

 

Miljø- og Velfærdslisten opstod sidst i september som resultat af intern uenighed i Enhedslisten, hvorfra Jørn Henner blev ekskluderet sidst i juni. Han var selv blandt Enhedslistens stiftere 26 år tidligere.Enhedslistens hovedbestyrelse henviste til langvarig intern strid samt, at Jørn Henner havde undsagt byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz, da hun fortalte om sexchikane fra et unavngivet byrådsmedlem.

Miljø- & Velfærdslisten har 15-20 medlemmer, skønner Jørn Henner.

 

Nye samarbejder på vej

 

Indtil næste kommunalvalg vil Miljø- & Velfærdslisten arbejde for en række af sine mærkesager.

 

- Det vil vi gøre sammen med andre partier og organisationer uden for byrådet, siger Jørn Henner.

 

Det første samarbejde skal dreje sig om miljøet og miljøpolitikken. Aktuelt er der ikke indgået aftale om et samarbejde.

 

- Men vi har følere ude og får kun positive meldinger retur, siger Jørn Henner.

 

Han tror på, at projektet kan påvirke byrådet.

 

- Vi har jo vores forbindelser og kan "sælge sagen", siger han.

 

Miljø- & Velfærdslisten vil samarbejde med nogle omkring miljø og med nogle andre omkring andre emner.

 

- Også for at holde byrådet fast på deres valgløfter. Dem var der godt nok mange af, siger Jørn Henner.

 

Det videre arbejde efter valget

 

Desværre fik vi jo ikke plads i byrådet de kommende fire år; men det skal ikke hindre os i at kæmpe intenst for vores idéer og søge indflydelse af alle de kanaler, der viser sig at stå til rådighed.

 

Bestyrelsen for Miljø- og Velfærdslisten er derfor i gang med at udarbejde en skitse for, hvordan dette arbejde kan sikres.

 

Denne plan indebærer, at vi sætter hovedfokus på et emne ad gangen for at komme helt i dybden med det. Vores første emne hører til i miljøområdet, og så snart tovholderne på området er klar med en plan, vil vi offentliggøre den bl.a. her.

 

Samtidig holder vi naturligvis øje med, om byrådspartierne holder alt det, de i valgkampen lovede på miljø og velfærdsområdet, så vi kan få dem på rette spor, hvis de har glemt løfterne.

 

Vi ønsker alle fredericianer et godt miljø- og velfærdsmæssigt nytår samt en glædelig jul.

 

Pressemeddelelse.

5 af 6 gode tilbud

 

Selvfølgelig havde vi håbet at få sæde i Fredericia byråd. Vi gjorde, hvad vi kunne med de få ressourcer en ny liste havde til rådighed.

 

Vi siger tak til de vælgere, der stemte på os. Det er aldrig stemmespild at give sin mening til kende i en demokratisk proces.

 

Desuden siger vi tillykke til dem, der blev valgt. Vi håber I vil tage vores mange gode idéer med i jeres arbejde. Dem tager vi ikke patent på.

 

Miljø- og Velfærdslisten.

 

Udtalelse fra spidskandidaten den 20. november

Spidskandidat Jørn Henner

Jeg har nu været på gaden for sidste gang i denne valgkamp. Nu må man bare krydse fingre og sætte kryds ved Æ.

Foranderlige verden

 

Vi lever i en verden der heldigvis hele tiden forandrer sig. En af de ændringer der har stor indflydelse på mange familiers liv, er arbejdstidernes ændring.

 

I mange forretninger er åbningstiden blevet udvidet, megen videreuddannelse er placeret på steder og tider, der ikke tager hensyn til børnefamilier, og der bruges megen tid i den stadigt voksende trafik.

 

I dag kan man heller ikke selv vælge sine arbejdstider, da man kan være tvunget til at tage arbejdstider der ikke passer med åbningstiderne.

 

Der stilles altså krav til mange arbejdende om at være mere fleksible end tidligere. Sådan er det - men

 

Mange har problemer med at få passet børn, da institutionernes åbningstider ikke er tilsvarende fleksible.

 

I Miljø- og velfærdslisten vil vi arbejde for, at det kan lade sig gøre at få passet sine børn udenfor de åbningstider, vi kender i dag – altså udvidede åbningstider.

 

Både for børn og voksne vil det være en lettelse at kunne gå på arbejde uden at spekulere på alternative pasningsmuligheder, hvis man har sent fri eller møder tidligt. Mindre stress for alle parter.

 

Sven Willumsen

Miljø – og Velfærdslisten

De psykisk handicappede

 

Læserbrev:

14 amter blev nedlagt og 5 nye regioner opstod i 2007, og det var især i sundhedssektoren, der kom forandringer. De psykisk handicappede havde hidtil økonomisk været bundet til amterne, og I stedet skulle de nu høre under deres hjemkommune. Der fulgte naturligvis skattekroner med til kommunerne til at klare opgaverne. Det var meget forskelligt, hvordan de enkelte kommuner prioriterede økonomisk og løste opgaven til fordel for den enkelte handicappede.

 

De fleste handicapgrupper er selv i stand til at tage hånd om deres egen situation, men de psykisk handicappede bliver ofte klemt i systemet. Der er nogle aldersfaldgruber. Den første store forandring sker efter endt skolegang, hvor den handicappede skal flytte hjemmefra til et bofællesskab og starte med et arbejde på   beskyttet værksted.

 

Det helt store skred sker for de handicappede, når de når folkepensionsalderen, da folkepensionen er betydeligt mindre end den ydelse, de hidtil har fået. Det kan få store konsekvenser, så de får sværere ved at få råd til f.eks. fodterapeut, tandlæge, købe briller eller andre fornødenheder, som den handicappede er afhængig af for at  klare hverdagen eller deltage i fællesarrangementer, udflugter, ferier m.m.

 

Vi foreslår, den almindelige ydelse fortsætter ind i folkepensionsalderen, da de også derefter vil have behov for hjælp for at få en værdig tilværelse i deres alderdom. Det er vigtigt, de psykisk handicappede ikke under nogen omstændigheder må efterlades alene i ensomhed.

 

Kandidater til Miljø – og Velfærdslisten

 

Sanne og Sven Willumsen

 

Holger og Jørn var til formiddag i dag den 17. november på gymnasiet. Som det kan ses er der ikke mange foldere tilbage efter den dåd.

De fandt dog nye frem, så de i eftermiddag kunne fortsætte på gågaderne.

Stem Æ

Vi ligger gerne vandret i luften for at få vores idéer gjort til virkelighed

Udtalelse fra vores spidskandidat den 15. november

Spidskandidat Jørn Henner

I aften deltog jeg så i valgkampens sidste store valgmøde arrangeret af Fredericia Gymnasium, Fredericia Dagblad og Fredericia bibliotek.
Jeg gjorde mit bedste ud fra præmisserne.
Nu glæder jeg mig bare til at komme i gang med byrådsarbejdet efter nytår

Jørn var i dag noget spændt på at komme til vælgermøde arrangeret af Danske Bank; men ud over spørgsmålene fra et par partisoldater fik de en rigtig god debat.

Læserbrev fra vores spidskandidat.

Spidskandidat Jørn Henner

 

 

 

 

Hjælp skolen.

En af de største opgaver kommunerne har, er at sikre, at den kommende generation får den nødvendige opbakning.

Det er nødvendigt at skabe hele mennesker, der både får en god faglig viden og selvværdsskabende pædagogisk støtte.

Dette kan vi efter Miljø- og Velfærdslistens opfattelse kun skabe ved at give den enkelte skole (kaldet matrikel) og det enkelte lærerteam ordentlige rammer.

Liste Æ siger derfor:

 • lavere klassekvotient

 • mulighed for to-lærer ordning

 • kortere skoledage med effektivitet

 • flere lærere og pædagoger

 • selvbestemmelse

 • arbejdsforhold med mulighed for god forberedelse og tilstrækkeligt skole-hjem samarbejde

 • genoprettelse af skolen efter strukturændringen

 • færre ledelseslag

 • respekt samt tillid til personalet i stedet for kontrol.

Det er spild af personalets tid, at de skal bruge den på at udforme rapporter, der aldrig bliver brugt til noget.

Skolereformen blev finansieret ved at tvinge lærerne til at have flere ”konfrontationstimer” og mindre tid til forberedelse og samarbejde med forældrene.

Det er direkte tåbeligt. Regering og Folketing må presses til at give et bloktilskud, der svarer til opgaven, i stedet for at give skattelettelser til dem, der i forvejen har mest.

Inklusionen er gået for vidt. Det er kun, hvis det gavner eleven, og hvis der tilføres flere midler end det ville have kostet med et specialklassetilbud, det giver mening.

Liste Æ ønsker også centerklasse idéen genanvendt i stedet for specialskole. Det giver større fleksibilitet og værdighed. Eleverne kan gradvist og i det omfang, de får gavn af det, integreres.

Vi har hjertet med.

 

 

 

 

Læserbrev fra vores kandidat nr. 2

Bodil Borch

 

Fairtrade må gælde for alle lønarbejdere i Fredericia Kommune.

 

En del af os ser efter Fairtrade – mærket, når vi køber kaffe, kakao, the eller andre forbrugsvarer fra de varmere himmelstrøg. Vi vil have, at de bønder, der har arbejdet for, at vi kan få disse herlige drikke, har haft gode arbejdsvilkår og gode lønninger.

 

Er det kun i de såkaldte u - lande, vi skal bekymre os om lønarbejdernes forhold – eller gælder det også i vor eget ”smørhul?”.

 

Følgende er hørt udtalt i kirkeligt regi: ”Det er billigere at give folk en pølse, end at give dem løn”. Desværre må vi konstatere, at offentlige institutioner, som burde arbejde på at afskaffe arbejdsløsheden og hjemløseproblemet og i stedet skabe værdige vilkår for udsatte grupper, faktisk bryster sig af, hvor mange frivillige man beskæftiger.

 

Frivilligt arbejde hører til i foreninger.

 

I vores valgprogram blev følgende vedtaget på generalforsamlingen i september:

 

 • Hvad enten et kommunalt arbejde udføres af kommunen selv eller af private firmaer, skal alle etiske regler og danske overenskomster samt arbejdsmiljøregler overholdes.

 • Social dumping skal bekæmpes i samarbejde med fagbevægelsen.

 • Offentlige institutioner må ikke gøre brug af frivillig arbejdskraft, når der er arbejdsløse indbyggere i kommunen.

 • Alle virksomheder, som udfører arbejde for kommunen, skal have elever eller lærlinge ansat, med mindre virksomheden har færre end 4 ansatte.

 

Burde vi via en smiley – ordning vurdere vore lokale offentlige arbejdspladser?

 

Kandidat til Miljø - og Velfærdslisten

 

Bodil Borch

 

Familiestøtte.

Familietræf på gågaden

Lørdag den 11. november kam failien på gaden i midtbyen og ved indkøbscentre for at støtte spidskandidaten.

Debatmøde med lærerne på Gl. Avernæs

Jørn har i dag haft den glæde at møde en hel del lærere fra Fredericia til debatmøde på Gl. Avernæs ved Helnæs.
Der var rigtigt mange gode spørgsmål fra salen, og vi kunne nemt have brugt den dobbelte tid.

Gode offentlige arbejdspladser (læserbrev)

Kandidat nr. 2

 

Efter år 2000 tildeler staten kun tjenestemandsstillinger indenfor de øverste rangklasser i retsvæsenet, politiet og forsvaret, samt andre højere  offentlige chefstillinger, og der ansættes tjenestemænd i chefstillinger på åremål indenfor  kommuner og regioner. Åremålsansatte chefer får en meget højere løn end chefer med varig ansættelse og ligeledes bedre fratrædelsesbetingelser. Vi har hørt en masse i pressen i den senere tid om, hvor dårligt de offentlige kasser administreres i mange kommuner - ja det grænser til korruption.

 

I 1970erne havde Fredericia en hær af tjenestemænd, der var ansat ved alle byens mange stats, - amts – og kommunale institutioner. De var alle sammen myndighedspersoner, der hver især skulle se til, at alt indenfor deres arbejdsområde foregik efter loven, og de havde pligt til at melde til deres øvrighed, hvis der var noget galt, og øvrigheden skulle sørge for, der blev orden i sagerne.

 

  Kommunen havde en god økonomi dengang, da den fik skatten fra alle byens borgere, mens amt og stat betalte de fleste af de offentlige lønninger. Arbejdsløsheden var meget lille. Forandringen har desværre ramt byen hårdt.

 

Nu er arbejdsløshedsprocenten stor – 4,7%. Hvad gør vi?

 

I Miljø – og Velfærdslisten vil vi arbejde for flere almindelige ansatte i offentlige institutioner, og for at de får ansvaret og bemyndigelsen tilbage til at få institutionerne til at fungere fornuftigt igen efter loven.

 

Kandidat til Miljø - og Velfærdslisten

 

Bodil Borch

 

Læsebrev fra vores spidskandidat

Spidskandidat Jørn Henner

 

Visioner.

 

For at fremme udviklingen i og promoveringen af Fredericia har vi brug for visionære tanker, der gør os specielle og dermed tiltrækkende.

 

Miljø- og Velfærdslisten er kommet med en sådan vision: Bilfri bymidte.

 

Nogen roser os for det, andre er stærkt imod og kalder forslaget alverdens mindre pæne ting.

 

Derfor vil vi gerne forklare, hvordan det kan lade sig gøre, og hvorfor det bør tages alvorligt.

 

 1. Hvad er bymidten?
  Det er det udtryk, vi har brugt og ikke, som det fremgår af en artikel, alt inden for voldene. Det kan være det er en idé på sigt, men ikke endnu. Vi vil have en stille udvikling, hvor vi sammen med andre i byrådet definerer bymidte.

 2. Hvad sagde de handlende om de første gågader i Danmark?
  De blev alligevel en succes, som vi tager for givet, og de mest attraktive bygninger for de handlende, ligger i gågaderne.

 3. Vil flere gågader skade handelslivet?
  Vores forslag er jo i bund og grund blot en udvidelse af gågade nettet samt oprettelse af cykelgader.

 4. En ordning af denne art er afhængig af, at der samtidig eller først oprettes tilstrækkeligt mange busruter med tilstrækkeligt mange afgange.
  Det store skinnenet i Fredericia kan også tænkes ind i muligheden for at komme ind til byen.

 5. For at give gæster mulighed for at komme til byen, skal der i omegnen oprettes parkeringspladser, hvorfra man kan komme videre med miljøvenlige busser.

 6. Gevinsten vil være
  a.  Større tryghed for dem, der færdes i bymidten
  b.  Mindre støj i byen
  c.  Bedre luftmiljø
  d.  Ingen behov for parkeringspladser på de dyre grunde.
  e.  Mindre slitage på vejnettet.

 

Møder den 8. november 2017

Spidskandidaten har i eftermiddag deltaget i et møde, der skal lokke unge vælgere til at deltage i kommunalvalget.

I aften var der valgmøde i Bredstrup-Pjedsted, hvor fire lokale kandidater sad i panelet - herunde Jørn

Danmark for Velfærd, Fredericia. Listens nummer fire har givet high five til velfærden.

Danmark for Velfærd, Fredericia. Listen nummer 1 har givet high five til velfærden

Jørn har i aften deltaget i TV Syds valgudsendelse fra Tøjhuset i Fredericia.

Hvis du ønsker at se udsendelsen, kan du gå ind på: www.tvsyd.dk/kv17

Værdighed og respekt over for alle borgere! Læserbrev

 

I Miljø – og Velfærdslisten har vi visioner. En af dem er:

 

Ingen skal være hjemløs, tigge eller leve af almisser fra os andre.

 

Vi vil have et samfund, hvor (med Birthe Rønns ord) der tales til kongen og ikke til stodderen i mennesket.

 

At nå dertil vil kræve en større økonomisk forandring af fordelingen af kommunens midler.

 

Vi forslår, kommunen indfører Borgerløn for alle borgere fra de er 18 år og flytter hjemmefra - og så længe de lever. Hvor stort det månedlige beløb skal være, afgør Byrådet.  Finansieringen fås ved afskaffelse af  boligsikring, kontanthjælp, SU, folkepension m. m.- alt det, der koster en masse administration, og som mange nu skal ned på knæ for allernådigst at få udbetalt. Derfor skal beløbet være pænt stort. så hvis det sker, at katastroferne pludselig kommer væltende over én, skal man ikke nøjes med et almissebeløb, men have ret til hjælp, så man kan blive boende i sin bolig og have en god tilværelse sammen med sin familie, til ens tilværelse igen er stabil.

 

De, der har et job, hvor de tjener mere end Borgerlønnen eller har en større formue at tære på, må selvfølgelig bruge deres egne midler først, men har man kun et lavtlønnet deltidsjob, skal man selvfølgelig have fyldt op. Derved kommer Borgerlønnen til at fungere som mindsteløn.

 

Modtager man Borgerløn og ikke er handicappet eller syg, skal man udføre samfundsarbejde. Hvad det kan bestå af uddybes nærmere på vores hjemmeside.

 

Kandidat til Miljø - og Velfærdslisten

 

Bodil Borch

 

 

Tillæg til læserbrev.

 

             

Der har altid været en restgruppe af kvinder og mænd, som man ikke kunne finde et job til i den private sektor af forskellige grunde, f. eks. manglende uddannelse, familiære forhold, m.m., og så har det også altid været det offentlige, der måtte træde til.

 

Det gjorde man nemmest og billigst ved at ansætte dem i lavtlønsstillinger, hvor de trods alt fik nogle værdige job.

 

Fredericia havde mange af den slags ansatte ved, banen, militæret, postvæsenet, skolevæsenet, kirken, told og skat og andre ansatte på selve rådhuset, samt indenfor sundhedssektoren. Når vi har en forholdsvis stor ledighed i dag, kan det være på grund af de voldsomme besparelser på det offentlige område.

 

Konceptet og modellen under punkt 3 er hentet fra, hvordan det fungerede med arbejdsløshedskassens stempelkontor på landet for et halvt århundrede siden.

 

Miljø – og Velfærdslisten ønsker at sætte fokus på at styrke landsbykulturerne omkring Fredericia. Forslaget kan selvfølgelig ikke bruges ”over night”, men vil kunne diskuteres på et byrådsmøde.

 

Hvordan kan borgerlønnen være en god idé?

 

Det kan den, hvis den blive økonomisk forsvarlig, og det kan den sagtens blive, da en del ydelser, der i dag skal søges om, forsvinder, og da glæden over at leve et værdigt liv kan forhindre sygdom og evt. misbrug.

 

 

 1. Miljø – og Velfærdslisten har det mål at arbejde for sammenhængskraften i kommunen, at infrastrukturen i kommunen bliver bedre, og at f. eks. bybusdrift kommer tilbage i kommunalt regi.
  Som det er nu, kan man godt komme fra yderområderne ind til Fredericia for at gå i biograf, restaurant, teater eller lignende; men det er stort set  umuligt at komme hjem igen efter klokken 21.
  En taxa hjem kan sagtens komme til at koste et par hundrede kroner.
  Hvis man nu forstiller sig, kommunen foranstalter eget persontransportselskab med miljøvenlige busser og taxaer, så skal sådan en transportdrift fungere, og det kunne evt. hjælpes via samfundstjenesten for borgerløn.
  Det ville kunne reducere privatbilismen og derved reducere forureningen.

 2. Ligeledes kunne man, nu da Post Nord stort set ikke er fungerende for brevforsendelser og i en vis forstand også med pakkeforsendelser til kommunernes yderdistrikter, så kunne kommunen oprette egen brev– og pakkeuddeling, hvor de, der skulle udføre arbejdet skulle gøre det for borgerlønnen.
  Disse personer skulle samtidig minimum et par gange om ugen sørge for at komme i kontakt med alle kommunens enlige beboere og se til, at alt var OK hos dem.
  Desuden kunne de tømme postkasser og sortere post, så der i hvert fald blev en bedre postbefordring, end det er nu.

  Det behøvede ikke at være i konkurrence med Post Nord, men kunne være en dansk model i samarbejde med Post Nord som offentlig postformidler.

   

 3. Der er sikkert også en del små forretninger, små håndværksvirksomheder landmænd og andre, som godt kunne bruge en medhjælp i ny og næ på daglejerbasis. Det ville man også kunne bruge borgerlønsbetjeningen til.

  Mulighederne er mange, og de ville kunne administreres af et offentligt kontor i lokalområdet, så alle borgere kunne føle sig værdige og respekterede og ikke bare skulle have det vanærende job at samle det skrald op, som andre har smidt.

   

 4. En person, der bliver arbejdsløs og er berettiget til at modtage Borgerløn, kan også pålægges at uddanne sig på kurser eller andre uddannelsestilbud – alt efter hvor høj en uddannelse, man evt. tidligere har opnået at få.
  En videreuddannelse kan også være at tage det store kørekort, kørekort til truck eller lignende.
  Borgerlønnen må aldrig være noget, der frister den enkelte til at blive uengageret i kommunens beboeres ve og vel. Tværtimod skal den tjene til det modsatte.

   

 5. Kommunen burde ansætte nogle mobile IT- nørder som piccoloer, der kunne tage ud til unge som gamle, som har det svært med EDB med alle de mails, vi får om dit og dat, som man nu skal skynde sig at betale til, inden man bliver ”vippet af pinden”.
  Når det bør være en kommunal opgave at hjælpe usikre borgere med det, er det fordi kommunen og staten faktisk tvinger os borgere til at være opdateret med ”alt det ragelse”, ligegyldigt om man vil eller ej.
  Jeg tror ikke, jeg er den eneste der, når man sidder med en trussel om at blive smidt af, næsten dårligt tør røre ved en tast, for man ved ikke, om det er fup eller svindel – eller hvad der ligger i meddelelsen.
  Der er ikke engang et telefonnummer, man kan ringe til.
  For at komme ind i ens computer skal man have kendskab til borgerens koder, og derfor skal det være en offentlig ansat med tavshedspligt og som ikke kan have økonomiske interesser i foretagendet, der skal give råd og vejledning.

  v/Bodil Borch

 

 

 

Jørn har i aften været til cyklistforbundets valgmøde.

 

De fik et godt og lærerigt oplæg på ca. et kvarter, og der var gode spørgsmål og kommentarer fra salen.

 

Fra panelet kom der interessant indlæg og forslag fra SF, de Radikale og Miljø- og Velfærdslisten. Ellers synes vi, det var en tynd kop te fra panelet., hvor der var store mængder valgflæsk, som sikkert ikke bliver til mere efter valget, hvis vi ikke får mulighed for at presse på.

 

Første portion af denne flotte valgplakat er nu kommet op rundt i byen.

Vores spidskandidat har i dag - den 1. november - deltaget i et enormt vebesøgt valgmøde arrangeret af Ældresagen.

Vore meninger kom tydeligt frem i en livlig debat i en positiv ånd.

Miljøregler for nye firmaer. (læserbrev)

 

Når nye firmaer køber grunde i Fredericia og opretter afdelinger her, er det jo godt. Vi vil gerne have arbejdspladser til byen.

 

Der er dog nogle ting, vi skal være opmærksomme på:

 

 1. Det skal gerne være arbejdspladser, der kan bestrides af borgere fra byen, så det får indvirkning på kommunens skattegrundlag eller

 2. Det skal sikres, at medarbejdere bosætter sig i Fredericia

 3. Vi skal være sikre på, at de nye firmaer ikke belaster vores miljø yderligere f.eks. med
  a. brug af store mængder ikke grøn energi
  b. brug af store mængder grundvand
  c. udledning af store mængder varme
  d. udledning af skadelige stoffer til i naturen inklusiv vore farvande

 4. Vi skal sikre, at der ikke inddrages arealer der er naturvigtige eller som kunne blive det

 

Kort og godt: Vi vil gerne have arbejdspladser til vore medborgere, men ikke for enhver pris.

 

Fredericia byråd skal vedtage en politik, der sikrer at disse forhold er i orden.

 

Holger Nielsen
byrådskandidat for Miljø- og Velfærdslisten

 

Læserbrev om kløfter

 

Generationskløft og andre kløfter.

 

Måske er vores politik i Danmark lidt som landskabet, uden høje bjerge og dybe kløfter. En enkelt kløft tales der dog en del om, den der er mellem generationerne.

 

I Miljø- og velfærdslisten vil vi arbejde på at den ikke bliver for dyb. Vi tager afstand fra aldersracisme.

 

Holdninger i retning af ”Det er du ikke gammel nok ” eller ”Er du ikke for gammel til det?” kan vi ikke bruge i politik.

 

Et fællesskab politisk eller arbejdsmæssigt vil altid kunne drage fordel af forskelligheder – også hvad angår alder.

 

Ligesom vi mener, der skal være ligestilling mellem kønnene, vil vi have, at der samarbejdes på tværs af alder.

 

En anden kløft, som også skal blive mindre, er forskellen mellem at bo i byen og i omegnen. Der er ingen mulighed for at tage med offentlig transport til yderdistrikterne sidst på aftenen. Vi vil arbejde på et bedre bus system, som tilgodeser alle.

 

Vi vil også arbejde for, at der ikke er den enorme kløft mellem ansættelsesvilkår for kommunes ansatte, hvilket er blevet meget synligt omkring direktørers fratrædelsesordninger.

 

 Fra alle sider kommer der krav i forhold til egne interesser. Vi ønsker i stedet et samfund med respekt og samarbejde. Det giver et mangfoldigt samfund.

Bente Viskum
byrådskandidat for Miljø- og Velfærdslisten

Læsebrev om handicappede

 

Liste Æ vil de svageste borgere i Fredericia Kommune.

 

De foregående års besparelser på handicapområdet skal snarest ophæves, således at de handicappede borgere sikres al mulig hjælp efter behov uanset det politiske flertals økonomiske formåen.

 

Liste Æ vil derfor hurtigst muligt have genindført de tidligere bortsparede opgangsbofællesskaber og væresteder m.m., der indtil sidste kommunevalg i 2013 lå fordelt rundt i kommunen.

 

Ligeledes gælder det besparelser på diverse hjælpemidler og mulighederne for at få ledsagere/hjælpere med på ture og ferierejser

 

Ingen handicappede borgere skal efterlades i ensomhed.

 

Vi har hjertet med!! Stem på liste Æ.

 

Sanne og Sven Willumsen

 

Kandidater til Miljø – og Velfærdslisten

 

Fredericia

 

Læserbrev

 

Forbedring af elevernes vilkår

 

Fredericias skolestruktur giver alt for store enheder for børnene og alt for lang forretningsgang for forældre og personale.

 

Dette forværres af, at der bliver for mange ledelseslag, når en skole ligger på flere matrikler.

 

Derfor vil Miljø- og Velfærdslisten have afbødet skaderne - også i forhold til de ringe arbejdsvilkår regering og KL pressede ned over lærerne.

 

Vi skal have genskabt mulighederne for fleksibilitet og et godt og frodigt skole-hjem samarbejde med lokalaftaler, der giver mulighed for det.

 

Liste Æ mener, at lærerne skal have den nødvendige forberedelsestid, så vi kan få en undervisning på højeste niveau.

 

Strukturen har fjernet de bedste muligheder for en glidende og delvis integration af elever med problemer. Dette er sket ved at oprette en selvstændig specialskole som erstatning for centerklasserækkerne, hvor den omtalte elevgruppe i forvejen havde kontakt med de ”normale” elever.

 

Integration er godt, hvis det er til fordel for barnet, og hvis de nødvendige ressourcer følger med.

 

Husk altid på, at det er hårdt at blive udelukket fra en klasse, men det er værre at blive udelukket af denne.

Jørn Henner
Spidskandidat for Miljø- og Velfærdslisten
samt tidligere skoleleder

Valgmøde på Proaktiv

Har i aften været til en enormt inspirerende valgmøde om bl.a. handicappolitik i Fredericia på Proaktiv. Læg mærke til manden i midten, som ganske tydeligt lytter til brugernes indlæg og spørgsmål. Vi er nød til at lytte mere og til at have hjertet med.

T-shirts

Vores nyerhvervede T-shirts skal være med til at gøre os synlige i valgkampen. Til gengæld undlader vi alt muligt miljøskadeligt jimmer-jammer.

 

Ikke børnefødselsdag – men valg.

 

I miljø- og velfærdslisten har vi valgt at bruge vore gode argumenter for at sætte kryds ved vores liste, Æ, i stedet for at overdænge folk med balloner, flag og forskelligt jimmer-jammer. Disse ting ligger i øvrigt tit og flyder på gaden bagefter.

 

Vi tager på den måde vores miljøbevidsthed alvorligt.

 

Når man har en landsdækkende organisation bag sig, kan man måske falde for fristelsen til at uddele kuglepenne, klaphatte osv., men der er vel ingen, der tror det flytter holdninger.  Pengene til dette gaveorgie kunne bruges mere fornuftigt.

 

Jeg mener, at valgdagen er en festdag, men balloner og flag har været forbeholdt børnefødselsdage. ”Valgfesten” består i, at vi kan give udtryk for i hvilken retning, vores kommune skal bevæge sig.

 

Vi står altså ikke i gågaden eller andre steder og deler gaver ud. For os er det argumenterne der tæller.

Bente Viskum

Læserbrev fra Liste Æ's formand

 

I Fredericia planlægges stigende trafik belastning

 

Der var engang, og det var slet ikke ude på landet, men ved Sønderstrand og i den smukke park, Carolinelunden i Fredericia. Langs med Sønderstrand bugtede sig i smuk natur et voldområde helt fra Kastellet og hen mod Gammelhavn. Hvor i Fredericia mon vi finder disse naturområder? Jo, området er der stadig; men det har forandret sig til ukendelighed fra det, der var engang. I dag hedder det blot Fredericia C.

 

Fredericia C dækker et område på ca. 200.000 m2 og på dette område skal der måske opføres omkring 1.000 boliger. Der bliver også tale om erhvervsbyggeri, som efter planen vil give op mod 2.500 arbejdspladser. 

 

I mange danske byer planlægges, hvordan man kan få bilerne ud af byen. I Fredericia planlægges derimod, hvordan man kan få bilerne ind i byen!

 

Til de 1.000 boliger hører mindst lige så mange biler. Medarbejderne ved de mange arbejdspladser skal måske bruge omkring 1.500 biler til daglig transport. I alt betyder det, at omkring 2.500 biler hver dag skal til og fra Fredericia C!

 

På sigt betyder alt dette en miljøbelastning ud over alle grænser i form af støj og forurening fra biler.

 

I Fredericia kunne man jo overveje at lade sig inspirere af byens unikke historie som gammel renæssance by og derfor prioritere natur og miljø højere end støj og forurening – også i Fredericia C.

Ole Damkjær

 

Lidt kongelig har man da lov at være.

 

Miljø- og Velfærdslistens spidskandidat vinker fra balkonen. Dagens tilskuere – dyrene omkring hans bolig på landet – vil også stemme på ham eller en af de andre kandidater fra liste Æ, når de får stemmeret.

 

Valgmøde i Naturfredningsforeningen

I går , den 5 oktober deltog Miljø- og Velfærdslistens kandidat nr. 2: Bodil Borch, i en paneldebat ved Danmarks Naturfredningsforenins årsmøde for Fredericia afdelingen.

Godkendelse den 5. oktober 2017

I dag fik vi meddelelse om, at Milø- og Velfærdslisten er godkendt til kommunalvalget med listebetegnelsen Æ

Pressemeddelelse den 28. september 2017

 

Pressemeddelelse:

 

 Foreningen bag Miljø- og Velfærdslisten i Fredericia har afholdt stiftende generalforsamling, hvor der bl.a. blev vedtaget vedtægter og valggrundlag. Dette vil i løbet af den kommende uge blive lagt ud på vores hjemmeside www.miljoeogvelfaerdslisten.dk

 

Desuden blev der foretaget diverse valg og kandidatlisten blev godkendt.

 

Bestyrelsen kom til at bestå af: Ole Damkjær, Holger Nielsen, Sven Willumsen, Bodil Borch og Bente Viskum.

 

Suppleanter blev Jørn Henner og Sanne Willumsen

 

Alle valgte er tidligere medlemmer af Enhedslisten Fredericia, men har brudt med afdelingen.

 

 

 

 

Pressemeddelelse 19. september 2017

 

Ny kommunalpolitisk liste springer ud.

 

 

 

En initiativgruppe har besluttet at opstille en ny liste til kommunalvalget 2017 i Fredericia.

 

Vi har samlet stillere til listen, som opstiller seks kandidater. Vi anmoder valgbestyreren om at få godkendt  navnet:  Miljø- og Velfærdslisten, og vi anmoder om at få tildelt bogstavet Æ på valglisten.

 

Vores slogan er: Vi har hjertet med.

 

Vi vil arbejde for:

 

 • Grøn energi

 • Gode offentlige arbejdspladser

 • Fleksible pasningstilbud

 • De handicappede

 • De socialt udsatte

 • Værdighed og respekt

 

Den 28. september kl. 19 afholder vi orienteringsmøde om listen, og efterfølgende afholdes der stiftende generalforsamling for foreningen Miljø- og Velfærdslisten, Fredericia.

 

Møderne afholdes på følgende adresse: Fælleshuset, Thygemindesvej 81

 

Henvendelser om baggrund og det politiske ståsted kan rettes til listens spidskandidat Jørn Henner på telefon nummer 51249663 eller joernhenner@miljoeogvelfaerdslisten.dk .

 

Vi har en hjemmeside under opbygning. Den kan følges på: www.miljoeogvelfaerdslisten.dk .

 

Med venlig hilsen
Initiativgruppen bag Miljø- og Velfærdslisten

.